Imprint

Redakcja strony
VBH Polska Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
tel.: 022 51 52 120
fax: 022 51 52 115

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 13 000 000,00 zł
KRS: 0000185838

NIP: 113-00-14-751

Zarząd Spółki:
Andrzej Wyszogrodzki

Prokura łączna:
Justyna Migal, Tadeusz Mądry

Wyłączenie odpowiedzialności:
Zgodnie z wyrokiem z dnia 12 maja 1998r. Sąd Krajowy w Hamburgu orzeka, że zamieszczenie odsyłacza w formie hyperlinku pociąga do odpowiedzialności za treści strony, do której odsyłacz się odnosi.
Zapobiec temu można – zgodnie z wyrokiem Sądu – jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od wymienionych treści. Dotyczy to wszystkich stron, do których odsyłacze znajdują się na stronie internetowej VBH: Pragniemy podkreślić fakt, że nie mamy żadnego wpływu na tekst i formę, ewentualne naruszenia obowiązujących przepisów prawa, także prawa do stosowania znaków handlowych, oraz na wszelką zawartość stron internetowych, do których odsyłacze znajdują się na niniejszej stronie. Dlatego też niniejszym zastrzegamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za treści wszelkich sformułowań i treści takich stron oraz nie uznajemy ich za własne. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich stron internetowych, do których mogą prowadzić odsyłacze i banery zamieszczone na naszej stronie, jak również treści takich stron. Prosimy pamiętać o tym podczas odwiedzania stron internetowych, do których prowadzą odsyłacze znajdujące się na oficjalnej stronie internetowej VBH.