VBH to kompetentny partner

VBH to profesjonalna marka okuć okiennych i drzwiowych. Nasza oferta obejmuje wiele więcej niż tylko usługi handlowe i logistyczne. Jesteśmy kompetentnym partnerem, kompleksowo sprawującym opiekę nad Klientem. Dlatego też służymy fachową poradą i  oferujemy liczne usługi ułatwiające pracę producentom okien i drzwi.  Poza serwisami online jesteśmy również dostępni dla Państwa w naszych oddziałach. Zapraszamy także do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi na terenie całej Polski.

CE-fix – platforma internetowa wspomagająca znakowanie okien i drzwi symbolem CE

Firma VBH umożliwia na swojej platformie internetowej CE-fix wygodne i komfortowe rozwiązanie opracowane przez ekspertów pozwalające na znakowanie produktów branży okien i drzwi symbolem CE. Zarządzana centralnie platforma systemowa obejmuje wszystkie grupy materiałowe, takie jak drewno, metal i PCV. Zaledwie jedno kliknięcie daje producentom dostęp do wszelkich wymaganych dokumentów związanych z procedurą CE w zakresie indywidualnie projektowanych systemów.

VBH, jako operator systemu, udostępnia wszelką dokumentację. Chodzi między innymi o paszport produktu oraz opis systemu w formie kart części, instrukcji obróbki i montażu oraz instrukcji dotyczących przeprowadzania działań w ramach wewnątrzzakładowej kontroli jakości. W zależności od wielkości zakładu użytkownicy mają dzięki platformie możliwość wyboru rodzaju protokołu (protokoły wystawiane w odniesieniu do zlecenia, stanowiska pracy lub do procesu produkcyjnego).

Współpraca z ift Rosenheim

Podstawę dokumentacji CE stanowią setki pojedynczych badań, które na zlecenie VBH przeprowadziła renomowana firma ift Rosenheim. Platforma jest na bieżąco uzupełniana o nowe systemy. Jeśli dla danej konstrukcji istnieją odstępstwa związane z badaniami prototypu, wówczas użytkownicy dostają możliwość odpowiedniego ich wyboru. Poza tym mogą oni zlecić także przeprowadzenie kolejnych badań firmie VBH. Strefa eksperta oraz dostęp do bonusów umożliwiają korzystanie z dodatkowych usług, takich jak procedury potwierdzające właściwości termiczne lub właściwości związane z ochroną akustyczną produktów.

Oznaczenie CE

Oznaczenia CE mogą być nadawane już od kwietnia 2008 w szybki sposób, dzięki sprawdzonemu rozwiązaniu online, jakim jest platforma CE-fix firmy VBH. Platforma jest przeznaczona dla wszystkich firm branży produkcji okien i drzwi. Platforma przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy zarówno małych, jaki i dużych zakładów. System weryfikuje poszczególne komponenty zastosowane w ramach całej konstrukcji. Są one porównywane z komponentami poddanymi setkom badań przeprowadzonych przez ift Rosenheim. Miliony kombinacji gwarantują dokładny zapis indywidualnej konstrukcji danego producenta.

W efekcie użytkownik otrzymuje zrozumiałe świadectwa badań i dokumentację odpowiadającą praktycznym rozwiązaniom, odpowiadającą dokładnie konstrukcji zastosowanej przez producenta. Na ww. dokumentację składają się:

  • certyfikaty badań prototypu (ITT) w formie paszportu produktu
  • karty poszczególnych elementów
  • instrukcje obsługi, serwisowania i obróbki
  • instrukcje montażu
  • protokoły wewnątrzzakładowej kontroli produkcji
  • instrukcje pielęgnacji i eksploatacji z indywidualnym logotypem klienta

Logo i wszystkie istotne dane są zapisywane automatycznie na wszystkich formularzach. Producentom pozostaje jedynie przeprowadzenie wewnątrzzakładowej kontroli jakości. Zadanie to jest w znacznym stopniu ułatwione dzięki protokołom i dokumentacji VBH, które odpowiadają codziennej praktyce i już na pierwszy rzut oka są zrozumiałe i bardzo przejrzyste. Dodatkowo użytkownicy mają do dyspozycji dokumentację, którą mogą ściągnąć / wyeksportować na swój dysk.

Strefa eksperta CE-fix — indywidualne protokoły bez dodatkowych kosztów

Strefa eksperta na platformie CE-fix daje dostęp do indywidualnych protokołów dla okien i drzwi, których konstrukcja odbiega od standardowych rozwiązań. Wszystko odbywa się w kilku krokach i bez dodatkowych kosztów. W prosty sposób można tu na przykład wykazać właściwości okien o podwyższonych wymaganiach związanych z ochroną termiczną. W przypadku zmienionych parametrów Ug lub psi system jest w stanie w kilka sekund wyliczyć nowe właściwości, sporządzając adekwatny do danej sytuacji protokół.

Doradztwo klientów na platformie CE-fix

Liczni producenci korzystają ze strefy ekspertów również jako z instrumentu wspomagającego dystrybucję. Zrozumiała i transparentna dokumentacja natychmiast uwzględnia zoptymalizowane właściwości produktów. Poszczególne protokoły zawierają praktyczne ilustracje. Brak w nich długich teoretycznych wywodów. Inwestorzy i architekci mają dzięki temu kompletną dokumentację dotyczącą projektowanej konstrukcji bezpośrednio na swoim laptopie. Państwa klienci otrzymują w związku z tym wiarygodną dokumentację zawierającą wszelkie istotne dane dotyczące właściwości konstrukcyjnych produktów, w tym nazwę producenta i produktu, ponieważ nie ma możliwości manipulacji w zakresie danych podstawowych zapisanych na platformie CE-fix. Prawidłowość obliczeń jest potwierdzana certyfikatem ift. Strefa eksperta CE-fix to jedyne rozwiązanie w branży oferujące takie możliwości.

Niezawodne obliczenia cieplne i protokoły badań — Dostęp premium do platformy CE-fix

Dostęp premium do platformy CE-fix daje możliwość szybkiego i korzystnego cenowo przeprowadzenia szczegółowych obliczeń cieplnych oraz wygenerowania protokołów z badań konstrukcji okien i drzwi. Można również w prosty sposób ściągać dodatkowe protokoły badań na dysk. Do dyspozycji są następujące formy dostępu premium: dostęp premium do obliczeń cieplnych i dostęp premium do protokołów badań.

Dostęp premium do obliczeń cieplnych

Dzięki dostępowi premium do obliczeń cieplnych użytkownik ma możliwość otrzymania protokołu obliczeń związanych z przenikaniem ciepła zgodnie z normą EN ISO 10077-1:2006. Podobnie jak w przypadku standardowych obliczeń cieplnych podstawą protokołu jest zawsze sporządzony wcześniej paszport produktu. Wysoki stopień indywidualizacji obliczeń bazuje na szerokim wyborze materiału (drewna). W systemie zapisano 26 gatunków drewna, między innymi także różne specjalne profile z drewna, takie jak airotherm lub accoya. Ponadto można dokonywać indywidualnych zmian w ramach elementów systemów odwadniających, takich jak szyny maskujące i progi.

Dostęp premium do protokołów badań

Użytkownicy mający dostęp premium do protokołów badań w strefie eksperta mogą korzystać z dodatkowej funkcji, jaką jest ściąganie plików na dysk. W uzupełnieniu paszportu produktu użytkownicy mają tu do dyspozycji większą ilość raportów z badań w zakresie izolacji akustycznej, przepuszczalności powietrza oraz odporności na obciążenie wiatrem.

Opłaty zryczałtowane lub prepaid

Dostęp premium może być opłacany w formie ryczałtu lub w systemie prepaid. Zryczałtowana opłata za rok korzystania z usługi kosztuje 1.250 €. Użytkownik ma wówczas nieograniczony dostęp do całej oferty platformy Ce-fix. Może on przeprowadzić w ciągu roku tyle obliczeń cieplnych, ile potrzebuje. Może również ściągnąć nieograniczoną liczbę raportów z badań na swój dysk.

Alternatywnym rozwiązaniem jest dostęp w systemie prepaid: W ramach tej usługi należy wpłacić na konto CE-fix kwotę 350 €. Za każde obliczenie cieplne od kwoty konta będzie odliczane 20 €, a za każdy ściągnięty raport z badań — kwota 50 €.

Bezpieczeństwo systemu dla konstrukcji okien i drzwi

Silne opady deszczu, wichury, duże różnice temperatur: Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne przyczyniają się do zwiększania wymagań związanych z konstrukcją drzwi i okien. Dlatego VBH wspiera producentów w zakresie konstrukcji okien spełniających wszelkie wymagania oraz wyboru odpowiednich narzędzi. Eksperci firmy VBH odpowiedzialni za
platformę CE-fix dysponują dużym doświadczeniem w zakresie badań. Jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w bardzo konkretny sposób w ramach opracowywania ekonomicznych konstrukcji – przykładowo w ramach przechodzenia na profile IV78 i IV90.

Doradztwo w zakresie konstrukcji i stosowanych narzędzi

Dzięki naszej wiedzy jesteśmy w stanie doradzać naszym klientom w niezależny i obiektywny sposób w zakresie konstrukcji nowych produktów oraz doboru potrzebnych do tego narzędzi. W ramach tych usług nie zwracamy uwagi jedynie na optymalizację własności związanych z izolacją cieplną produktów, lecz także na rosnące wymagania w zakresie statyki i stabilności stawianych nowym konstrukcjom. Nasi eksperci na bieżąco aktualizują swoją wiedzę związaną z normami i wymaganiami. W ramach gruntownej analizy elementów oraz dzięki odpowiedniemu dopasowaniu wszystkich elementów konstrukcji jesteśmy w stanie dokonywać optymalizacji systemu oraz minimalizować ryzyko i zwiększać bezpieczeństwo.

Wszelkie propozycje optymalizacji są popierane odpowiednimi raportami z badań pochodzącymi z systemu CE-fix. Platforma systemowa już od dłuższego czasu koncentruje się poza symbolem CE na ogólnym bezpieczeństwie systemów konstrukcyjnych. Aby możliwe było jego zagwarantowanie, wszystkie pojedyncze komponenty wchodzące w skład całej konstrukcji muszą być do siebie odpowiednio dopasowane. CE-fix daje taką gwarancję dzięki rozbudowanej bazie danych i dużej ilości przeprowadzonych pojedynczych badań. W odniesieniu do zacinającego deszczu w przypadku profili ciągle jeszcze istnieje potencjał związany z optymalizacją odwodnień. Na szczelność i stabilność konstrukcji wpływ ma również obciążenie wiatrem. Wspólnym celem naszej firmy oraz producentów jest opracowanie konstrukcji okien, która będzie w stanie sprostać przyszłym wymaganiom, oraz optymalny dobór stosowanych narzędzi.